CERTIFICARI
 
 

MONTAJ ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
Constructii, reparatii si montaj de echipamente din domeniul industrial cu preponderenta in metalurgie si siderurgie:
 • uzine cocsochimice
 • furnale
 • aglomeratoare
 • alimentari energetice
 • cuptoare electrice si Siemens-Martin pentru producerea otelului
 • statii de elaborare si tratare otel sub vid (tip VAD-VOD)
 • cuptoare rotative pentru ars dolomita
 • cuptoare de incalzire la laminoare
 • cuptoare de tratamente termice
 • cuptoare pentru ars var
 • cuptoare pentru producere materiale refractare
 • instalatii de turnare continua a otelului
 • turnatorii pentru metale feroase si neferoase
Constructii hidrotehnice:
 • turnuri de racire
 • castele de apa
 • statii de tratare a apei
 • reamenajari cursuri de râuri
 • statii pompe drenaj